Odlučovače ropných látek

POUŽITÍ

K odloučení a zachycení vod s obsahem volných ropných látek (NLE) z komunikací, zpevněných parkovacích a odstavných ploch, manipulačních ploch, garáží, autoopraven, mycích ramp apod.

ÚDRŽBA

Zařízen klade minimální časové nároky na obsluhu. K zajištění správné činnosti čištění postačují pouze občasné kontroly a čištění odlučovače, opalescenční vložky a výměna sorpčních filtrů.

VÝHODY KONSTRUKCE

 • Dlouhodobá životnost použitých materiálů (polypropylen, nerezová ocel)
 • Jednoduchá instalace a manipulace
 • Dvě varianty provedení - kruhové a obdélníkové
 • Vodotěsnost

POSTUP INSTALACE

 • Výkop základové jámy
 • Zřízení podkladní armované betonové desky
 • Usazení do vodorovné polohy
 • Připojení na kanalizaci
 • Obetonování odlučovače
 • Napuštění odlučovače vodou

PRINCIP TECHNOLOGIE

 1. fáze - gravitační separace suspendovaných a volných ropných látek ve vstupní části
 2. fáze - separace jemně rozptýlených ropných látek a jejich nestabilních emulzí v opalescenčním filtru (pouze sorpční odlučovač)
 3. fáze - dočištění sorpcí na sorpčním filtru (pouze sorpční odlučovač)